Burgerparticipatie via een slimme applicatie: De Schoonmonitor! Een crowd sourced monitoringssysteem waarmee een gemeente bewoners actief betrekt bij het beoordelen van de openbare ruimte. Inwoners beantwoorden periodiek, via de eigen smartphone een aantal kwalitatieve vragen over het gebied waar men zich op dat moment bevindt. Een groot voordeel van de app is dus dat een gemeente het hele jaar door data ontvangt zonder dat zij hier structureel eigen mensen voor hoeft in te zetten. Deelnemende inwoners sparen in de app voor hun beloning voor deelname. Daarnaast is de app goed te koppelen met andere milieu gerelateerde zaken zoals een meldingssysteem of een afvalkalender. De resultaten worden gedeeld in een custom made dashboard per gemeente met daarin een volledig overzicht van de statistieken met kaarten en foto’s.