De Beschikbaarheidswijzer toont de beschikbaarheid van Jeugdhulp.

In samenwerking met opdrachtgever Webapptool Solutions hebben we een app en website voor verwijzers en zorgaanbieders gerealiseerd. In deze applicatie kunnen verwijzers op zoek naar de beschikbare door de gemeente gecontracteerde jeugdhulp bij de zorgvraag van een kind. Aanbieders kunnen middels een heel gebruiksvriendelijke app en website hun beschikbaarheid real-time bijhouden. Dit kunnen zij in één en dezelfde applicatie doen voor meerdere zorgregio’s wat voor administratieve lastenverlichting zorgt.